Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno mūzikas grupu konkursa "Hadrons" nolikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.03.2017

Pieteikšanās forma

1.      Jauno mūzikas grupu konkurss “Hadrons” (turpmāk tekstā – konkurss) tiek organizēts ar mērķi veicināt Latvijas Universitātes (LU) studējošo jaunrades attīstību un sniegt izaugsmes iespējas muzikālajā darbībā, radot motivējošu platformu jauno talantu izaugsmei. Savukārt viens no konkursa galvenajiem uzdevumiem – sniegt LU publicitāti plašākā sabiedrībā, parādot tās studējošo sasniegumus mūzikas jomā.

2.      Konkursu organizē Latvijas Radio 6 - LU Radio NABA sadarbībā ar LU Studentu padomi.

3.      Konkursam var pieteikties mūziķu grupas, individuālie izpildītāji vai projekti, kurās ir nodrošināta arī vismaz viena LU studējošā pārstāvniecība un kas nav izdevuši albumus.

4.      Konkurss norisināsies trīs posmos.

4.1.   No iesūtītajiem pieteikumiem un skaņu ierakstiem tiek atlasīti divpadsmit labākie.

4.2.   Divpadsmit labāko grupu pusfināla koncerti/ uzstāšanās notiks š.g. 27. aprīlī un 11. maijā klubā NABAKLAB. Katrā pusfinālā piedalās 6 grupas, no kurām 3 labākās dosies uz finālu.

4.3.   Sešu labāko grupu konkursa fināla koncerts notiks š.g. 25. maijā klubā NABAKLAB.

5.      Lai piedalītos konkursā, mūziķiem līdz 10. aprīlim “Hadrons” mājaslapā www.hadrons.lv jāaizpilda tiešsaistes “pieteikuma veidlapa” un jānosūta sekojoši materiāli.

5.1.   Audioieraksts ar trim oriģināldziesmām. (formāts .mp3 320kbs vai .wav).

5.2.   Grupas video sveiciens / vizītkarte (līdz 40 sek., formāts MPEG, AVI vai WMV).

5.3.   Grupas publicitātes foto (formats .jpg, izmērs 1000x1000px).

5.4.   Pieteikumu, audio un video ierakstus, un fotogrāfijas iespējams nosūtīt arī uz e-pasta adresi naba@radionaba.lv ar norādi "konkursam". 12 grupām, kuras iekļūs pusfinālā, iesniegtie materiāli tiks publiskoti konkursa mājaslapā www.hadrons.lv un  saistošās vietnēs.

6.      Pieteikuma veidlapā jānorāda: visu mūzikas grupā iesaistīto personu vārdi, uzvārdi, pārstāvētā izglītības iestāde, studiju programma, līmenis, kā arī grupas radošā biogrāfija un kontaktinformācija (e-pasts, telefona nr.).

7.      Konkursā priekšroka tiek dota tiem mūziķiem, kuri izpilda pašu sacerētas dziesmas un kuru kompozīcijas ir dalībnieku dzimtajā valodā.

8.      Līdz 14. aprīlim tiek paziņoti pirmā posma uzvarētāji.

9.      Pirmā posma uzvarētāji piedalās konkursa pusfināla  koncertos, kuros žūrija un skatītāji noteiks 6 labākos, kuri iekļūst trešajā, fināla posmā.

10.  Konkursa otrās kārtas dalībniekiem 27. aprīlī un 11. maijā ierašanās laiks konkursa norises vietā plkst. 15.30. Konkursa sākums plkst. 19.00.

11.  Rezultātus otrajā posmā nosaka žūrijas balsojums un apmeklētāju balsojums  – 50% nosaka žūrijas balsojums un 50% klausītāji.  Klausītāju vērtējums notiek tikai uz vietas, manuāla balsojuma veidā.

12.  Otrā posma uzvarētāji piedalās tiešsaistes balsojumā, un labākā grupa saņem klausītāju simpātiju balvu.

13.  Konkursa trešās kārtas dalībniekiem 25. maijā ierašanās laiks konkursa norises vietā plkst. 15.30. Konkursa sākums plkst. 19.00.

13.1.    Katras grupas uzstāšanās ilgums – 15 minūtes.

13.2.    Starplaiks starp grupu uzstāšanos – 10 minūtes.

14.  Neliela pieteikumu skaita gadījumā, rīkotāji patur tiesības pusfināla koncertus nerīkot, un žūrijai izvirzot 6 finālistus,  rīkot tikai trešās kārtas konkursa finālkoncertu 25. maijā.

15.  Konkursa dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par priekšnesuma un dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajam.

16.  Konkursa organizatori nodrošina dalībniekus ar gaismas un skaņas aparatūru, kā arī ar bungu komplektu (izņemot šķīvju komplektu).

17.  Rezultātu paziņošana notiks 25. maijā laikā no plkst. 23.00.

18.  Konkursa žūrijas vērtēšanas kritēriji – izpildījums, ideju novitāte un oriģinalitāte, skatuves tēls u.tml.

19.  Izdevumus, kas varētu rasties saistībā ar piedalīšanos konkursā, grupām ir jāsedz no saviem līdzekļiem.

20.  Konkursa žūriju veido: divi LU Studentu padomes pārstāvji, divi Radio NABA pārstāvji, trīs mūzikas nozares pārstāvji, nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti kultūras nozares pārstāvji kā neatkarīgie eksperti.

21.  Konkursa nobeigumā žūrija noteiks trīs labākās grupas, piešķirot pirmo, otro un trešo vietu.

22.  Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems atzinības rakstus un balvas no atbalstītājiem;

23.  Pirmās vietas ieguvējam papildus tiks piešķirts apmaksāts ieraksta laiks studijā, iespēja uzstāties festivālā "Laba Daba 2017", festivālā "Bildes 2017", LU jauno studentu svētkos „Aristotelis 2017”, kā arī īpašs atbalsts Radio NABA ēterā un portālā LSM.lv.