Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātņu krustpunktā: saruna ar muzikoloģi Lanu Burmistrovu

Aija Fedorova, radio NABA
13.07.2017.

Ceturtdien, 13. jūlijā, plkst. 19.00 LR6 – Latvijas Universitātes (LU) Radio NABA raidījumā “Zinātnes vārdā” viesosies muzikoloģe un mūzikas pedagoģe Lana Burmistrova, kuras jaunākajā pētījumā sastopas muzikoloģija un neiroloģija. Raidījumā runāsim par daudzveidīgas mūzikas nozīmi cilvēku ikdienā, kā arī par to, cik liela īsti var būt mūzikas ietekme uz cilvēka organismu, vai līdzās estētiskajam baudījumam mūzika spēj ietekmēt noteiktu orgānu darbību un kā atšķiras mūzikas uztvere un apguve cilvēkiem ar maņu traucējumiem.

Muzikoloģe un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistre Lana Burmistrova savā jaunākajā pētījumā “Uzmanība un atmiņa mūzikas mācīšanās procesā indivīdiem ar redzes traucējumiem” ir devusi iespēju satikties divām nozīmīgām un apjomīgām zinātņu apakšnozarēm – neiroloģijai un muzikoloģijai.

Latvijas un ārvalstu zinātniskajā vidē starpdisciplinaritāte joprojām tiek vērtēta pretrunīgi, tomēr mūsdienās reti kuru izpētes tēmu iespējams nošķirt un skatīt tikai vienā šaurā zinātņu nozarē vai atsevišķās disciplīnās. No pētniekiem šajā gadījumā pakāpeniski tiek prasītas daudzveidīgākas zināšanas un prasmes.

Raidījumā “Zinātnes vārdā” viesosies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistre un mūzikas pedagoģe Lana Burmistrova, ar kuru pārrunāsim ar raidījuma tēmu saistītās aktualitātes, kā arī pievērsīsimies ārpus Latvijas gūtajai pētnieciskajai pieredzei universitātēs Leipcigā un Heidelbergā.

Raidījumu vada Aija Fedorova.

Raidījums „Zinātnes vārdā” LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, stāstot par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan katru otro ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu katru otro svētdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00.