Absurds, antiteātris, izsmiekla un paradoksa teātris - tie ir tikai daži apzīmējumi, kas raksturo pagājušā gadsimta vidū radušos avangardisku un ironisku teātra mākslas virzienu, kas salauž visus priekšstatus par tradicionālu teātra izrādi. Kas ir absurds? Vai un kādā formā tas ir sastopams Latvijas teātros? Un ko par to domā teātra mākslinieki un ko skatītāji? Par tendencēm teātrī, ielūkojoties vēsturē un raugoties nākotnē jaunajā laikmetīgajai skatuves mākslai veltītajā raidījumā “Melnā kaste”.

Raidījumā teātra zinātnieces Valda Čakare un Līga Ulberte iepazīstinās ar absurda teātra jēdzienu, dos ieskatu tā vēsturē un attīstības gaitā, pievērsīsies vārdiem un autoriem, kas spēlējušies savos darbos ar absurdu. Savukārt sarunā ar režisoriem Indru Rogu, Mārci Lāci un Normundu Griestiņu sarunāsimies par šobrīd aktuālajām absurda teātra izrādēm. Raidījuma noslēgumā - rubrikā “Vārds jaunajiem” – Latvijas Kultūras akadēmijas students, topošais režisors un mūziķis Mārtiņš Zariņš, kura diplomdarba izrāde “Vāks” būs skatāma Ģertrūdes ielas teātrī.

Raidījumu vada Latvijas Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas studentes Anete Enikova, Māra Uzuliņa, Justīne Vaivode, Linda Krūmiņa, Marita Sanžarevska.