Nolikums

Organizē Latvijas Universitātes Studentu padome
sadarbībā ar Preses centru un Radio NABA 1. Konkursā var pieteikties mūziķu grupas, kurās vismaz viens dalībnieks ir Latvijas Universitātes (LU) students un kuras nav noslēgušas līgumus ar mūzikas ierakstu kompānijām un nav izdevušas oficiālus albumus. 2. Konkurss norisināsies divās kārtās: 2.1. iesūtīto pieteikumu , kā arī skaņu ierakstu atlase, no kuriem atlasīs sešus labākos; 2.2. sešu labāko grupu priekšnesums š.g. 8.maijā plkst. 19 klubā NABAKLAB (Z.A.Meirovica bulv. 12, Rīgā). 3. Lai piedalītos konkursā, mūziķiem līdz 2010.gada 27.aprīlim jāiesniedz LU Sabiedrisko Attiecību departamentā, Raiņa bulv. 19, 127.telpā, vai arī jānosūta pa pastu ar norādi LU Preses centram (Raiņa bulv. 19, 127.telpā): 3.1. aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa; 3.2. audio ieraksts CD formātā ar 3 oriģināldziesmām. 4. Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkursā priekšroka tiek dota tiem mūziķiem, kuri izpilda pašu sacerētas dziesmas un kuru kompozīcijas ir dalībnieku dzimtajā valodā. 5. Līdz 2010.gada 30.aprīlim tiek paziņoti pirmās kārtas uzvarētāji. Konkursa otrās kārtas dalībniekiem 8.maijā ierašanās laiks konkursa norises vietā (NABAKLAB, Z.A.Meirovica bulv. 12, Rīgā) plkst. 16.30. Konkursa sākums plkst. 19.00. 6. Katras grupas uzstāšanās ilgums – 15 minūtes. 7. Starplaiks starp grupu uzstāšanos – 10 minūtes. 8. Konkursa dalībnieki uzņemas atbildību par priekšnesuma un dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumdošanai. 9. Konkursa organizatori nodrošina dalībniekus ar gaismas un skaņas aparatūru, kā arī ar bungu komplektu (izņemot šķīvju komplektu). 10. Rezultātu paziņošana notiks š.g. 8.maijā no plkst. 22.00 līdz 22.30. 11. Konkursa vērtēšanas kritēriji – izpildījuma, ideju novitāte un oriģinalitāte, instrumentu spēles prasme, skatuves tēls u.tml. 12.  Izdevumus, kas varētu rasties saistībā ar piedalīšanos šajā konkursā, grupām jāsedz no saviem līdzekļiem. 13. Konkursa nobeigumā žūrija noteiks trīs labākās grupas, piešķirot pirmo, otro un trešo vietu. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems atzinības rakstus un balvas, pirmās vietas ieguvējam papildus tiks piešķirts ieraksta laiks studijā (30 stundas) un iespēja uzstāties LU jauno studentu svētkos „Aristotelis 2010“ š.g. 5.septembrī. Papildu informācija:
67034329
info@lu.lv