Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ar Latvijas Universitātes atbalstu jauno mācību gadu sāk Dabas un Tehnoloģiju parks “URDA”. Foto: No uzņēmuma privātā arhīva.

Ar Latvijas Universitātes (LU) līdzdalību izveidotajā Dabas un tehnoloģiju parkā (DTP) “URDA” šoruden atklāta jauna vides izglītības infrastruktūra 3K - dabas Koncertzāle, āra dabas Klase un Latvijas iežu un minerālu Kolekcija. Dabas parka izveidē piedalījās LU Muzejs un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ķīmijas fakultātes un Bioloģijas fakultātes docētāji.

3K ir vieta, kur mācīšana un mācīšanās gan bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem, gan studentiem notiek mūsdienīgā un dabā integrētā veidā, ļaujot gan papildināt teorētiskās zināšanas ar praktisku darbošanos dabā, gan piedzīvot apkārtējās vides un tehnoloģiju tuvināšanās pieredzi un izbaudīt Latvijas dabas un kultūras radošo dialogu.

Iežu paraugus 3K mācību klasei, izstādi, lekciju un materiālus topošajam muzejam nodrošināja LU Muzejs, kas no LU puses ir tiešs projekta sadarbības partneris. LU Muzeja direktore Iveta Gudakovska atzinīgi novērtē šo projektu un arī iespēju ilgtermiņā iesaistīties tā realizācijā. Projekta 3K āra klases Latvijas iežu un minerālu kolekcijā izmantoti paraugi no LU Muzeja vākumiem, bet atklāšanas pasākuma dalībniekus priecēja zālē eksponētā LU Muzeja eksperta, astronoma Ilgoņa Vilka izstāde "Katram sava Amerika".

DTP “URDA” ir Latvijā pirmā nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūra, un tā atrodas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorijā, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. “URDAS” mācību programma un saturs veidots sadarbībā Latvijas vadošajām augstskolām, tajā skaitā LU. Mācības dabas parkā padziļina skolēnu izpratni par materiālu vairākkārtējas lietošanas iespējām un dabas resursu saudzēšanu, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un novērstu klimata pārmaiņu negatīvās sekas.

Darbs pie DTP “URDA” izveides sākās pērnā gada sākumā, un to uzsāka Pārgaujas novada pašvaldība, sadarbojoties ar SIA “ZAAO”. SIA “ZAAO” ir 1998. gadā dibināts 28 Ziemeļvidzemes pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas sniedz daudzveidīgu vides pakalpojumu klāstu. Uzņēmumam attīstoties, plašāka kļuvusi tā darbība sabiedrības izglītošanā.

“Parka ideja aizsākās pirms vairākiem gadiem, kad atkritumu apsaimniekotājs attīstīja vidi ap atkritumu poligonu, lai parādītu, ka daba ir vērtība un tā jāsaudzē. Vides attīstībā uzņēmums dažādos veidos sadarbojās ar vairākām Latvijas augstskolām, tajā skaitā LU,” sadarbību skaidro Ķīmijas fakultātes pētnieks Jāzeps Logins.

“Uzņēmuma teritorijā izveidota ekspozīcija atkritumu apsaimniekošanai, lai parādītu, kā atkritumus iespējams pārstrādāt un izmantot. Savukārt piegulošajā teritorijā iekārtots parks un daudzveidīgas aktivitātes – biotopus izzinoša taka, objekti, kas demonstrē koksnes sadalīšanos, kā arī takās iespējams iepazīt koku sugas, dzīvnieku daudzveidību un to dzīvi mežā,” J. Logins raksturo dažas no dabas parka iespējām.

Pērn maijā LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš un SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais noslēdza sadarbības līgumu vides izglītībā, pētniecībā un kultūrvēsturiskās vides un pašvaldību teritoriju attīstībā. Līgumā noteikta LU un SIA “ZAAO” sadarbība kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, kā arī savstarpēju konsultāciju sniegšanā, zinātnes un pētniecības attīstībā un jauniešu motivēšanā studijām.

DTP “URDA” teritorijā atradīsies ne tikai mācību ēka, bet arī veselības, pārdomu un izziņas takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai un ievākšanai, kā arī šķēršļu josla. Padomā ir vēl dažas ieceres – zemūdens vērošanas platforma, ūdens turbīna – strūklaka un ar videokameru aprīkots skudru pūznis. "URDAS" vīzija ir, īstenojot iedvesmojošu, dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi jau šodien un nākamībā.

Dalīties

Oops, an error occurred! Code: 2021030120343723fde9bc