Ainārs Kamoliņš

Raidījums: Fono-Grāfs
E-pasts: fonografs@radionaba.lv

Vīr. meklē saticīgu siev. Siev. lasītprasme obligāta. Man ir nedaudz virs vid. augums. Ir kaitīgi ieradumi. /Mg.phil. Ainārs Kamoliņš/