Semjons Haņins ir viens no redzamākajiem Latvijas krievu dzejnieku tekstgrupas "Orbīta" dalībniekiem. Tieši viņš visbiežāk uzstājas dzejas lasījumos, izrunāto vārdu apvienojot ar elektroniskās un akustiskās mūzikas skaņām, video projekcijām un laikmetīgo deju. Neskatoties uz to, pats dzejnieks to sauc par nejaušību, jo sākotnēji uzskatījis, ka darbosies tikai ar rakstīto vārdu.

Dzejas klausīšanās dzīvā izpildījumā ir pilnīgi cita veida pieredze, jo drukāto tekstu iespējams pārlasīt atkal un atkal, ilgāk pakavējoties pie kādas frāzes. Dzīvais izpildījums ir unikāls notikums, tomēr tieši tādēļ, tas, cik daudz sapratīs klausītājs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem - dzejnieka noskaņojuma, klausītāja spējas uztvert un iztulkot vārda nozīmju slāņus, mijiedarbībai starp dzejas lasītāju un mūziķi vai dejotāju, protams arī tehniskām lietām - apskaņošana, telpas akustika. Semjons Haņins uzsver, ka nav pareizas vai nepareizas izpratnes. Kaut ko nesaprast, tas ir nozīmīgs process, kura laikā rodas spēcīga enerģija, jo tā rezultāts ir domāšana. "Izpratnei nav robežu. Tas, par laimi, ir pilnīgi nekontrolējams, bezgalīgs process. Tieši tā dēļ mēs domājam."

Dalīties