Jauno mūzikas grupu, individuālo izpildītāju un projektu konkursa "Hadrons 2024" nolikums

Pieteikšanās forma

1. Konkursu organizē LU Radio NABA sadarbībā ar LU Studentu padomi.

2. Konkursam var pieteikties ikviena mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kas  pastāv ne vairāk kā trīs gadus un kuros ir iesaistījies vismaz viens studējošo pārstāvis.

3. Konkurss norisināsies divos etapos:

3.1. iesūtīto pieteikumu, kā arī skaņu ierakstu atlase, no kuriem atlasīs sešus labākos;

3.2. sešu labāko grupu, individuālo izpildītāju vai projektu priekšnesums š.g. 23. maijā video un audio tiešraidēs.

4. lai piedalītos konkursā, mūziķiem līdz 2.maijam “Hadrons” mājaslapā www.hadrons.lv jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa un jānosūta sekojoši materiāli:

4.1. audioieraksts ar trim oriģināldziesmām - pašu sacerētām; (formāts .mp3 320kbs vai .wav);

4.2. grupas, individuālā izpildītāja vai projekta video sveiciens/ vizītkarte (līdz 40 sek., Youtube publiska vai nerindota saite);

4.3. grupas, individuālā izpildītāja vai projekta publicitātes foto (formāts .jpg, izmērs 1000x1000px);

4.4. pieteikumu, audio un video ierakstus, un fotogrāfijas iespējams nosūtīt arī uz e-pasta adresi naba@radionaba.lv ar norādi "konkursam". 6 uzvarētāji, kuri iekļūs finālā, iesniegtie materiāli tiks publiskoti konkursa mājaslapā www.hadrons.lv un saistošās vietnēs;

4.5. pieteikuma veidlapā jānorāda: visu mūzikas grupā (projektā) iesaistīto personu vārdi, uzvārdi, pārstāvētā izglītības iestāde, studiju programma, līmenis, kā arī grupas radošā biogrāfija un kontaktinformācija (e-pasts, telefona nr.);

4.6. līdz 13. maijam tiek paziņoti pirmā posma uzvarētāji;

4.7. finālam 6 izvirzītie uzvarētāji līdz fināla norises dienai piedalās tiešsaistes balsojumā, un labākā grupa, individuālais izpildītājs vai projekts saņem klausītāju simpātiju balvu.

4.8. obligāta ierašanās uz skaņas testu Latvijas radio 1.studijā 23.maijā.

5. Konkursa fināls tiks raidīts tiešsaistē Latvijas Radio 6 kanālā – LU Radio NABA FM 95,8 un internetā naba.lv, savukārt facebook.com/radionaba, youtube.com/radionaba un lsm.lv video tiešraidēs.

6. Konkursa fināla dalībniekiem 23. maijā uzstāšanās video un audio tiešraidēs, konkursa sākums plkst.17.00 un programmas laika sadalījums sekojošs:

6.1. katras finālista uzstāšanās ilgums – 15 minūtes;

6.2. starplaiks starp finālistu uzstāšanos – 15 minūtes.

7. Konkursa dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par priekšnesuma un dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajam.

8. Konkursa organizatori nodrošina, lai tiešraide būtu pieejama visās ar konkursu saistītās platformās.

9. Rezultātu paziņošana notiks 23.maijā pēc konkursa fināla koncerta.

10. Konkursa žūrijas vērtēšanas kritēriji – izpildījums, ideju novitāte un oriģinalitāte, skatuves tēls utml.

11. Papildus izdevumus, kas varētu rasties saistībā ar piedalīšanos konkursā, dalībniekiem ir jāsedz no saviem līdzekļiem.

12. Konkursa žūriju veido: divi LU Studentu padomes pārstāvji, divi Radio NABA pārstāvji, vismaz trīs mūzikas nozares pārstāvji, nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti kultūras nozares pārstāvji kā neatkarīgie eksperti.

13. Konkursa nobeigumā žūrija noteiks trīs uzvarētājus, piešķirot pirmo, otro un trešo vietu.

14. Visi finālisti saņems atzinības rakstus un balvas.

15. Pirmās vietas ieguvējam papildus tiks piešķirts atbalsts no profesionālas studijas un producentiem, iespēja uzstāties festivālā "Laba Daba", Valmiermuižas etnomūzikas festivālā, LU jauno studentu svētkos „Aristotelis”. Uzvarētājam tiek nodrošināts īpašs atbalsts Radio NABA ēterā un portālā LSM.lv.