Dzejas disks CORPUS POESIS (cd, NABA Music/ Melo Records, 2016)

<iframe style="border: 0; width: 500px; height: 1000px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1478494948/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparent=true/">&amp;amp;lt;a href=&amp;amp;quot;http://nabamusic.bandcamp.com/album/dzejas-disks-corpus-poesis-2016&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;Dzejas disks CORPUS POESIS (2016) by nabamusic&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;</iframe>

Ķermenis ir dvēseles metafora... šāda ideja caurstrāvo jau sesto Dzejas disku, kas apvieno dažāda laika aktuālos dzejniekus.

Sestais dzejas disks ir muzikāls un poētisks vēstījums par mūsu attiecībām ar ķermeni. Diskā iekļauti dažādu laiku latviešu autoru dzejoļi, kuros ar atšķirīgiem paņēmieniem runāts par ķermeni kā visu kopā saturošo korpusu, kā ierobežojošo čaulu, kā iekārojamo, kā novecojošo, kā atbrīvojošo. Par to svarīgi šķita domāt tieši tagad - laikā, kad dominē virtuāla, tātad - bezķermeniska, komunikācija. Diskā ir dzirdami darbi, kurus radījuši un ierunājuši paši autori - Kārlis Vērdiņš, Vladimirs Svetlovs, Arvis Viguls, Knuts Skujenieks, Simona Orinska, Elīna Bākule-Veira, Artis Ostups, Anna Auziņa, Aivars Madris, Anita Mileika, Iveta Ratinīka, Juris Kronbergs, kā arī dzirdamas balsis, kuras audializē dzejas ikonas - Aleksandru Čaku (balss - Valdis Rūmnieks), Kikōni (balss - Svens Kuzmins), Aivaru Neibartu (balss - Guntis Berelis) un Ingunu Jansoni (balss - Andris Akmentiņš).

CD
Koncepcija un tekstu atlase - Herta, Ivars Šteinbergs, Anete Enikova
Mūzika - Oyaarss
Vizuālais noformējums - Andris Grandbergs
Dzejas ieraksti tapuši radio NABA studijā un NABAKLAB,
piedaloties Laikmetīgās kustību mākslas studijai IDEAGNOSIS
Izdevējs - NABA MUSIC / MELO RECORDS

Diska atvēršanas svētki notika Nabaklab 2016. gada 8. septembrī.