Dzejas disks LEX POETICUS (cd, Melo Records, 2006)Otrais dzejas disks uzsver dzejnieka balss tembru, dzejas ritmu savienojumu ar mūzikas skaņu ritmiem, akcentējot ritma klātesamību, dzejas muzikalitāti un otrādi. Šī diska prezentācija notika Prezidenta pilī ar prezidentes piedalīšanos.
Lex poeticus CD iekļauti 16 latviešu dzejnieku lasījumi, turklāt pārstāvētas dažādas paaudzes: dzirdamas arī Arvīda Griguļa un Māra Čaklā balsis. Muzikālo fonu nodrošina Andris Indāns (Gas of Latvia).
Dzejas disks pilda agrākā Dzejas dienu almanaha funkcijas un papildina iespējas uzrunāt daudz plašāku auditoriju, tajā skaitā jauniešus, tādā veidā sekmējot jaunās paaudzes interesi par Latvijas kultūras procesiem un novitātēm. Latgaliešu autoru iekļaušana šajā procesā sekmē jauniešu auditorijas toleranci un interesi par Latgales kultūru un novada savdabību.
Albūms ir nekomerciāls projekts, tas tika izplatīts ar žurnāla Mūzikas Saule starpniecību, tas pieejams bibliotēkās, dalībniekiem un interesentiem, nav paredzēts tirdzniecībai. Ieraksts tapis sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību.