THE MOVIES „Running to the Sun" (cd, Melo Records, 2005)Albumā ir 13 jau labi pazīstamas kompozīcijas. Tajā ir daudz ļoti neparastu detaļu, kas pārsteidz un apreibina. 2006. gadā grupa maina nosaukumu pārtopot par Tribes of the City.