Sākoties jaunajam studiju gadam, 39.kabinets uzsāk eksperimentu, lai noskaidrotu, vai viegli studentam atrast darbu?

Studentu pieprasījums viņu izvēlētajās nozarēs ir mazs. Uzņēmumi vai valsts iestādes nereti nevēlas uzņemt darbā studentus, lai arī studiju nozare ir cieši saistīta ar uzņēmuma vai valsts iestādes darbību. 39. kabinets vēlas noskaidrot reālo situāciju un iemeslus, kāpēc uzņēmumi un valsts iestādes nepieņem darbā studentus un meklēt risinājumus, lai studentu iespējas strādāt studiju laikā ir lielāks. It īpaši viņu izvēlētajā nozarē. Aicinām pieteikties 1.-2.kursa studentus no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, kuri vēlas atrast darbu savā nozarē, kā arī tos, kuru iepriekšējie mēģinājumi ir bijuši neveiksmīgi. Mēs, 39.kabinets, kopīgi ar izvēlētajiem studentiem meklēsim uzņēmumus un valsts iestādes, uz kurām students nosūtītu CV vai arī personīgi dotos noskaidrot darba iespējas. Mēs sekosim līdzi darba meklēšanas procesam, mēģināsim noskaidrot, kāpēc konkrētais students netika pieņemts darba, vai tieši pretēji – tika. Ko vispār uzņēmumi sagaida no jaunajiem nozares speciālistiem, lai vēlētos viņus pieņemt darbā. Sūti savu pieteikumu uz 39.kabinets@gmail.com līdz 10.09.2012. Pieteikumā pievieno nelielu aprakstu par tavām līdzšinējām darba meklēšanas gaitām.

Dalīties