PakāPiens

Mūzika ir dzidrs, daudzdimensionāls un galvenokārt patiess spogulis dzīvei un pieredzēm, emocijām, pārdzīvojumiem iekš tās. Būt par mūziķiem nozīmē uzdrīkstēties un prast šo spoguli pulēt, lai atspoguļotu tajā sevi un ļautu klausītājiem tajā saskatīt arī viņus pašus. Grupas PakāPiens mūziķi - Karlīna Priedēna (vokāls, flauta, bass), Gatis Pāvils Breijers (taustiņi) un Reinis Baltiņš (sitaminstrumenti) - ir džeza mūziku studējoši mūzikas mīļotāji un cienītāji, kuri par savu muzikālo mērķi šajā projektā ir nostādījuši abstraktu sajūtu konvertēšanu mūzikā, savu muzikālo personību izpētīšanu, improvizācijas mākslas baudīšanu un ļaušanos sapņainos lidojumos caur skaņu pasauli.

Video vizītkarte

Grupa pārstāv Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti.

Visi finālisti piedalās tiešsaistes balsojumā un labākā grupa saņem klausītāju simpātiju balvu.

Balsošana LSM.LV